Hotline: 0222-3-646-559 / 0979 143 359
Shoping cart 0 item(s)
Trang chủ \ Giới thiệu \ Cơ sở vật chất
QC
đúc đồng
đồng cuộn

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất tại đúc đồng Luyện Hạnh

Một số hình ảnh cơ sở vật chất tại Đúc Đồng Luyện Hạnh
Lò đúc đồng
Lò Nấu Đồng - Lò Than
máy đúc đồng
máy chuốt đồng
máy chuốt phôi đồng
phôi đồng cây
Phôi đồng cây sau khi rút khỏi lò
phôi đồng
Phôi đồng cây sau khi qua máy chuốt