Hotline: 0222-3-646-559 / 0979 143 359
Shoping cart 0 item(s)
Trang chủ \
QC
đúc đồng
đồng cuộn

Đồng tấm

Đồng thau

Đồng thau

Cơ sở đúc phôi đồng thau dạng cây, Phi S, phi tròn.... Chuyên đúc phôi đồng thau theo yêu cầu.